AHKAH

JAPANESE SITE

SHOPS

KANTO

TOKAI

KANSAI

LUCUA 1100

〒530-8558 3-1-3, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
+81-6-6940-7568

KYUSYU

HANKYU HAKATA

〒812-0012 1-1, Chuogai, Hakataeki, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
+81-92-419-5335

IWATAYA

〒810-8680 2-5-35, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
+81-92-753-6870
×